Zapytanie ofertowe

Share

Postępowanie nr: …………………………..

Tychowo, dnia 19 września 2017 r.

                                                          Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone

w trybie rozpoznania cenowego, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Przedmiot zapytania:

Dostawa materiałów dydaktycznych dla 103 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Jana Radomskiego w Tychowie uczestniczących w projekcie „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER.

$11.       Zamawiający:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego

Ul. Parkowa 20

78-220 Tychowo

                               

$12.       Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

$11.        Teraz matura 2017 Matematyka Zbiór zadań i zestawów maturalnych Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era – 64 sztuki

$12.        Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. Nowa Era – 20 sztuk

$13.        Uniwersalny słownik angielsko-polski, polsko-angielski, wyd. Langenscheidt – 32 sztuki

$14.        Matura bildkarten, wyd. Pearson Education / Longman – 12 sztuk

$15.        Duży słownik Niemiecki polsko - niemiecki, niemiecko – polski, wyd. Langenscheidt – 12 sztuk

$13.       Warunki realizacji zamówienia:

$1a)       Termin realizacji zamówienia:

28 września 2017 roku

$1b)       Termin płatności – 14 dni

$1c)       Zapis na fakturze zgodny z wytycznymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie Projektu tj. „Materiały dydaktyczne dla uczniów”, jednostka miary komplet, ilość: 103

Dane do faktury:

Nabywca:

Powiat Białogardzki

Plac Wolności 16-17

78-200 Białogard

NIP: 672-172-02-36

Odbiorca:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego

Ul. Parkowa 20

78-220 Tychowo

$14.          Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena  -  waga 100 %

Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:  27 września 2017 roku, godzina 10:00  - sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego

$15.          Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

$1        Oferta cenowa - zał. nr 1

$16.     Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (np. koszt transportu itp).

$17.     Rozstrzygnięcie postępowania: protokół z wyboru wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  internetowej.

$18.     Osoba do kontaktu: Lidia Szczap

                                                                                                                                                     

                                                       …………………………………….

                                                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Białogard, dn. …………………….

Dot. postęp. nr. ……………………………………………….

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

...................................................................................................................................................................

z siedzibą:.................................................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

za cenę netto:...........................................zł,

plus podatek VAT ....................................zł

tj. cena brutto.............................................zł

słownie:.....................................................................................................................................................

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – …………………………………………………………………

Termin płatności – …………………………………………………………………

........................................................

            Miejscowość i data

                                                                ....................................................................................................

                                                                                                                             Pieczęć i podpis wykonawcy

                                                                                                          lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

office365

Internat

     Nasi Partnerzy

          CSSP-KoszalinLogo 41 BLSz

          policja b    straz graniczna

partnerzy spol inicKopia partnerzy spol inic

 

Licznik odwiedzin

1041514
Dzisiaj
W miesiącu
Wszystkich
1920
18154
1041514

Twój IP: 54.159.30.26

Nasza lokalizacja

Joomla templates by Joomlashine